Tööstusuudised

PTCQ tutvustab teile, kuidas määrata täppisosade töötlemisel CNC-töötlemise marsruuti?

2023-09-07

Täppisosade töötlemisel on CNC-tehnoloogia kiire arenguga saanud CNC-mehaaniline töötlemine töötleva tööstuse asendamatuks osaks. Siiski on mõistliku töötlemisviisi kindlaksmääramine eriti oluline CNC-töötluse läbiviimisel. Niisiis, kuidas määrata CNC-töötlemise marsruuti?


1. Peame mõistma töötlemisobjekti põhiteavet. Sealhulgas materjalide tüüp, suurus, kuju jne. Erinevate materjalide ja kujundite töötlemise raskus ja nõuded on samuti erinevad, seega tuleb neid tegureid CNC-töötlemise marsruudi määramisel täielikult arvesse võtta.

2. Peame kindlaks määrama töötlemisjärjestuse tootenõuete alusel. Üldiselt tuleks mehaaniline töötlemine läbi viia järjestuses lihtsast keerukani, töötlemata töötlemisest kuni täppistöötluseni. Nii saate vältida töötlemise käigus tekkinud vigadest põhjustatud korvamatuid kahjusid.


3. Samuti peaksime arvestama töötlemisseadmete ja tööriistade olemasoluga. Erinevatel seadmetel ja tööriistadel on erinevad töötlemisvõimalused ja piirangud, seega peaks valik ja konfiguratsioon põhinema tegelikel olukordadel. Kui saadaval on mitu seadmevalikut, on vaja ka tasuvusanalüüsi abil kindlaks määrata sobivaim töötlemisviis.


4. Peaksime kaaluma ka töötlemise tõhusust ja tootmistsüklit. Töötlemise efektiivsus mõjutab otseselt tootmiskulusid ja tarneaegu. Seetõttu tuleks töötlemisviiside määramisel eelistada töötlemise efektiivsuse parandamist ja tootmistsüklite lühendamist, et vastata klientide vajadustele.


5. Samuti peaksime arvestama töötlemisprotsessi käigus tekkida võivate probleemide ja riskidega ning rakendama vastavaid meetmeid nende ennetamiseks ja lahendamiseks. Ainult neid tegureid täielikult arvesse võttes saab kindlaks määrata kõige mõistlikuma ja ökonoomsema CNC-töötluse.


Täppisdetailide töötlemisel on CNC-töötlemise marsruudi määramine protsess, mis arvestab igakülgselt erinevaid tegureid ning nõuab paindlikku valikut ja kohandamist konkreetsetest olukordadest lähtuvalt. Ainult mõistliku töötlemisviisi juhtimisel saab tagada CNC-töötluse kõrge kvaliteedi ja tõhususe.